Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKuulutus maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisesta maisematyölupahakemuksesta

Kuulutus maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisesta maisematyölupahakemuksesta

Asia
Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen maisematyölupahakemus, joka koskee puiden kaatoa Ahonkylässä, Ilmajoen kunnan Peltoniemen kylässä, kiinteistöillä RN:o 145-421-9-1353.

Hakija
Ilmajoen kunta, Tekninen osasto, PL 23, 60800 Ilmajoki

Toiminta/sijainti
Hakemus koskee Ahokylän Liuskepuiston, Sälepuiston ja Vallivuorenpuiston alueilla suoritettavaa harvennushakkuuta. Noin kolmasosa kasva-vasta puustosta on tarkoitus poistaa kokopuun korjuuna. Hakkuiden tarkoituksena on hoitohakkuu riukuuntumisen välttämiseksi.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja asiakirjojen nähtävilläolo 
Kuulutus on julkaistu 31.8.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 7.9.2020.

Maisematyölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 31.8.2020 – 23.9.2020 välisen ajan Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

Huomautukset 
Mahdolliset huomautukset lupahakemuksen johdosta sekä ilmoitukset siitä, haluaako huomautuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee toimittaa ympäristöinsinöörille viimeistään 7.10.2020 mennessä osoitteeseen Ilmajoen kunta, Ympäristöinsinööri, PL 20, 60801 Ilmajoki.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 31.8.2020 – 23.9.2020 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

Lisätietoja
Lupahakemuksen osalta lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044 4191 346.

Ilmajoella 31.8.2020

Ympäristöinsinööri