Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaMaidontuotannon laajentaminen

Maidontuotannon laajentaminen

Asia

Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus, joka koskee maidontuotannon laajennusta. Nykyisin tilalla on 21 lypsylehmää, 8 hiehoa (yli 12 kk), 3 hiehoa (6 – 12 kk) ja 10 vasikkaa (alle 6 kk). Haettavan laajennuksen jälkeen tilalla pidettäisiin 70 lypsylehmää, 28 hiehoa (yli 12 kk) 18 hiehoa (6 – 12 kk), ja 15 vasikkaa (alle 6 kk).

Hakija

Pasi Rauhala, Ojaniementie 56, 61330 Koskenkorva.

Toiminta/sijainti

Toimintaa laajennetaan siten, että olemassa olevan navettarakennuksen itäpuolelle rakennetaan lypsykarjapihatto. Lisäksi rakennetaan uusi 2500 m3 lietesäiliö. Hanke sijoittuu Ilmajoen kunnan Kokkolan kylään kiinteistöille RNo:t 145-411-12-5 ja 145-411-12-39. Sijaintipaikka on osoitteessa Ojaniementie 56, Koskenkorva. Tarkempi sijainti ilmenee ilmoituksen asemapiirroksesta.

Tiedot lannankäsittelystä

Lypsylehmät ja osa hiehoista ovat lietelannalla. Osa hiehoista ja vasikat ovat kestokuivikepohjalla. Lietteen varastointitilaa on yhteensä 3160 m3, kuivalanta varastoidaan 456 m3 kokoiseen kattamattomaan kuivalantalaan.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja asiakirjojen nähtävilläolo

Kuulutus on julkaistu 21.2.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 28.2.2020.

Ilmoitusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 21.2.2020 – 30.3.2020 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

Muistutukset ja mielipiteet

Ilmoituksesta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista ilmoituksesta mielipiteensä.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 30.3.2020 klo 15:00 mennessä.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 21.2.2020 – 30.3.2020 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

Lisätietoja

Lisätietoja ilmoituksen osalta antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044 – 4191 346.

21.2.2020

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA