Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKuulutus sikalatoiminnan laajentamisesta

Kuulutus sikalatoiminnan laajentamisesta

ASIA                                         
Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus, joka koskee sikalatoiminnan laajennusta. Nykyisen ympäristöluvan mukaan tilalla voidaan pitää 1080 lihasikaa ja eläintiloja ollaan parhaillaan saneeraamassa. Haettavan laajennuksen jälkeen eläinmäärä olisi 2000 lihasikaa.

HAKIJA
Santeri Mäkinen, Tiilitie 182 A2, 61330 Koskenkorva.

TOIMINTA/SIJAINTI
Toimintaa laajennetaan siten, että olemassa olevan sikalarakennuksen itäpuolelle rakennetaan tilat noin 1000 lihasialle. Lisäksi rakennetaan uusi rehustamo sekä 3000 m3 lietesäiliö. Hanke sijoittuu Ilmajoen kunnan Lahden kylään (Huissi), kiinteistöillä 145-414-1-343 (Sikatila), 145-414-1-344 (Ketola) ja 145-414-1-250 (Koivuluoma). Sijaintipaikka on osoitteessa: Vaasantie 863, 61350 Huissi. Tarkempi sijainti ilmenee ilmoituksen asemapiirroksesta.

TIEDOT LANNANKÄSITTELYSTÄ       
Lihasiat ovat lietelannalla. Nykyisen ympäristöluvan mukainen lietesäiliötilavuus on 3694  m3. Laajennuksen yhteydessä rakennetaan uusi 3000 m3 kelluvalla katteella varustettu lietesäiliö. Lisäksi lietteen varastointitilavuutta on lantakuiluissa.

KUULUTUKSEN JULKAISUPÄIVÄ JA ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Kuulutus on julkaistu 30.1.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 6.2.2020.

Ilmoitusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 30.1.2020 – 9.3.2020 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET    
Ilmoituksesta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista ilmoituksesta mielipiteensä.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen:
Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki.
Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 9.3.2020 klo 15:00 mennessä.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 30.1.2020 – 9.3.2020 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA
Lisätietoja ilmoituksen osalta antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044 – 4191 346.
30.1.2020

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA