EtusivuAjankohtaistaKuulutus ympäristöluvan muutoksesta, Revisol Oy

Kuulutus ympäristöluvan muutoksesta, Revisol Oy

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt päätöksen seuraavasta ympäristölupahakemuksesta:

Ympäristöluvan muutos, Revisol Oy

Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Palon ja Röyskölän kylissä, kiinteistöillä RN:ot 145–419–7–311, 145–419–7–314 ja 145–426–5–483. Kiinteistöt sijaitsevat Pojanluoman Laskunmäen alueella
Toiminta: Ammattimainen jätteenkäsittelytoiminta, ympäristöluvan muutos ja täsmentäminen

Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Ilmoitusta koskevan päätöksen anto- ja julkaisupäivä on 6.7.2021. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 13.7.2021.
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 12.8.2021.

Asiakirjat nähtävillä

Edellä mainittu ilmoituspäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 6.7.2021 – 12.8.2021, os. Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki. Päätös löytyy myös Ilmajoen kunnan internet-sivuilta osoitteesta: https://ilmajoki.fi/ajankohtaista/viranhaltijapaatokset.

Teknisen toimiston ovien ollessa lukittuna 5.-30.7.2021 välisenä aikana asiakirjoihin tutustuvia pyydetään ilmoittamaan saapumisestaan soittamalla ovikelloa.

Ilmajoella 6.7.2021

Mika Yli-Petäys
ympäristöinsinööri