Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKuulutus ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien maidontuotannon aloittamista

Kuulutus ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien maidontuotannon aloittamista

ASIA
Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus, joka koskee maidontuotannon aloittamista. Tilalla on tarkoitus pitää 67 lypsylehmää.

HAKIJA
Janne ja Marianna Keränen.

TOIMINTA/SIJAINTI
Toiminnassa rakennetaan lypsykarjapihatto. Lisäksi rakennetaan 2500 m3 lietesäiliö ja tuorerehulaatta. Hanke sijoittuu Ilmajoen kunnan Lahden kylään kiinteistöille RNo:t 145-414-15-1 ja 145-414-5-157. Sijaintipaikka on Larvatiellä Trissunmäellä. Tarkempi sijainti ilmenee ilmoituksen asemapiirroksesta.

TIEDOT LANNANKÄSITTELYSTÄ
Lypsylehmät ovat lietelannalla. Lietteen varastointitilaa on yhteensä 2500 m3.

KUULUTUKSEN JULKAISUPÄIVÄ JA ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Kuulutus on julkaistu 13.3.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 20.3.2020.

Ilmoitusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 13.3.2020 – 20.4.2020 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Ilmoituksesta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista ilmoituksesta mielipiteensä.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen
erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 20.4.2020 klo 15:00 mennessä.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 13.3.2020 – 30.4.2020 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA
Lisätietoja ilmoituksen osalta antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044 – 4191 346.

13.3.2020

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA