EtusivuAjankohtaistaKuulutus ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta luomukanalatoiminnan laajennus

Kuulutus ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta luomukanalatoiminnan laajennus

Asia

Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus, joka koskee luomukanalatoiminnan laajennusta. Nykyisin tilalla on 6000 munituskanaa. Haettavan laajennuksen jälkeen tilalla pidettäisiin edellisten lisäksi 3300 kananuorikkoa.

Hakija

Mikko ja Elina Yrjänäinen, Yrjänäntie 174, 61350 Huissi.

Toiminta/sijainti

Toimintaa laajennetaan siten, että olemassa tilakeskuksen koillispuolelle rakennetaan nuorikkokasvattamo. Hanke sijoittuu Ilmajoen kunnan Kirkonkylään kiinteistölle RNo 145-410-7-34. Sijaintipaikka on osoitteessa: Yrjänäntie 174, 61350 Huissi. Uudisrakennuksen etäisyys täyttää asetuksen vähimmäisetäisyydet lähimmistä asuinkiinteistöistä. Tarkempi sijainti ilmenee lupahakemuksen asemapiirroksesta.

Tiedot lannankäsittelystä

Lannankäsittelymenetelmänä kanaloissa on kestokuivikepohja. Kestokuivikepohjat tyhjennetään aina eläinkiertojen lopulla. Tilalla on 330 m3:n katettu kuivalantala. Kanaloiden pesuvedet kerätään 200 m3 ja 12 m3 sekä rakennettavaan 8 m3 säiliöön.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja asiakirjojen nähtävilläolo

Kuulutus on julkaistu 31.1.2022. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 7.2.2022.

Ilmoitusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 31.1.2022 – 9.3.2022 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

Muistutukset ja mielipiteet

Ilmoituksesta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista ilmoituksesta mielipiteensä.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 9.3.2022 klo 15:00 mennessä.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 31.1.2022 – 9.3.2022 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

Lisätietoja

Lisätietoja ilmoituksen osalta antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044 – 4191 346.

31.1.2022

Ympäristölautakunta

Avoimet työpaikat29.9.2022
Haemme Herralan koulun pienluokkaan koulunkäynninohjaajaa.
Avoimet työpaikat29.9.2022
Haemme Ilmajoen keskustan kouluun vakituista työntekijää vastaamaan koulun tilojen puhtauspalveluista