Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKuulutus ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta

Kuulutus ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta

Asia
Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus, joka koskee maidon ja naudanlihantuotannon laajennusta. Nykyisin tilalla on 160 lypsylehmää, 100 hiehoa ja 40 vasikkaa (alle 6 kk). Haettavan laajennuksen jälkeen tilalla pidettäisiin 160 lypsylehmää, 88 hiehoa (12 – 24 kk), 70 lihanautaa (12 – 24 kk), 55 lehmävasikkaa (6-12 kk) 68 lehmävasikkaa (alle 6 kk), 70 sonnivasikkaa (alle 6-12 kk) ja 68 sonnivasikkaa (alle 6 kk).

Hakija
Mty Sihto Olli ja Jarkko, Idänpuolentie 457, 60800 Ilmajoki.

Toiminta/sijainti
Toimintaa laajennetaan rakentamalla uusi sonnikasvattamo, laajentamalla nykyistä pihattonavettaa ja vasikkalaa, sekä peruskorjaamalla ja laajentamalla nykyistä nuorkarjanavettaa. Lisäksi rakennetaan uusi 2500 m3 etälietesäiliö. Hanke sijoittuu Ilmajoen kunnan Lahden kylään kiinteistöille RNo:t 145-414-3-72 ja 145-414-3-173. Sijaintipaikka on osoitteessa Idänpuolentie 456, 60800 Ilmajoki. Tarkempi sijainti ilmenee ilmoituksen asemapiirroksesta.

Tiedot lannankäsittelystä
Lypsylehmät, hiehot ja muu nuorkarja sekä sonnit ovat pääosin lietelannalla. Vasikat ovat kuivalannalla ja kestokuivikepohjalla. Tilakeskuksessa on lietteen varastointitilaa lietekuilut huomioiden yhteensä 5552 m3, jonka lisäksi tilan käyttöön rakennetaan 2500 m3etälantala. Kuivalanta varastoidaan olemassa olevaan 450 m3 kokoiseen kattamattomaan kuivalantalaan, jonka lisäksi varastotilavuutta on kuivikepohjissa.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja asiakirjojen nähtävilläolo
Kuulutus on julkaistu 25.8.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 1.9.2020. Ilmoitusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 25.8.2020 – 1.10.2020 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

Muistutukset ja mielipiteet
Ilmoituksesta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista ilmoituksesta mielipiteensä. Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 1.10.2020 klo 15:00 mennessä. Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 25.8.2020 – 1.10.2020 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

Lisätietoja
Lisätietoja ilmoituksen osalta antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044 – 4191 346.

25.8.2020

Ympäristölautakunta