Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKuulutus ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

Kuulutus ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

Asia
Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee kaukolämpölaitoksen voimassa olevan ympäristöluvan muuttamista Ilmajoen kunnan Kirkonkylässä kiinteistöllä Lämpölaitos RN:o 145-410-99-7.

Hakija
Kurikan kaukolämpö Oy, Jousimiehenkatu 3, 61300 Kurikka

Toiminta/sijainti
Ilmajoen kaukolämpölaitoksella tuotetaan Ilmajoen kaukolämpöverkostoon noin 45 GWh/a kaukolämpöenergiaa. Peruskuormakäytössä olevaa biokattilatehoa on 6,0 + 4,0 MW ja varatehoa 4,0 + 4,0 MW. Kaukolämpöenergia tuotetaan n. 99 %:sti hakkeella, palaturpeella ja AB-luokan polttoaineella sekä n. 1%:sti kevyellä polttoöljyllä.

Hankkeessa laitokselle on tarkoitus asentaa savukaasupesuri, jonka avulla parannetaan laitoksen energiatehokkuutta sekä vähennetään polttoprosessista aiheutuvia päästöjä. Tarkemmat tiedot ilmenevät ympäristölupahakemuksesta ja sen liitteenä olevasta asemapiirroksesta.

Rakentaminen
Hankkeessa laitokselle rakennetaan savukaasupesuri ja korvataan vanha 30 m savupiippu vastaavan kokoisella uudella savupiipulla.

Tiedot päästöistä
Laitoksen ilmapäästöt vähenevät uuden tekniikan käyttöönoton myötä. Savukaasupesurista syntyy lauhdevesiä, jotka on tarkoitus laskea puhdistettuina hulevesiverkostoon.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja asiakirjojen nähtävilläolo
Kuulutus on julkaistu 26.5.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 2.6.2020.

Ympäristölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 26.5.2020- 2.7.2020 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Lupahakemuksista on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 2.7.2020.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 26.5.2020- 2.7.2020 Ilmajoen kunnan
virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 4191 346

26.5.2020

Ympäristölautakunta