EtusivuAjankohtaistaKuulutus ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lypsykarjatuotannon laajentamista

Kuulutus ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lypsykarjatuotannon laajentamista

Asia
Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lypsykarjatuotannon laajentamista Ilmajoen kunnan Peltoniemen kylässä, kiinteistöllä Isoluhta RN:o 145-421-1-100.

Hakija
MTY Nikkola Alpo ja Nikkola Esko, osoitteessa Saarakkalantie 158, Ilmajoki

Toiminta/sijainti
Laajennuksen jälkeen eläinsuojan eläinmäärä olisi 150 lypsylehmää, 50 hiehoa (12 – 24 kk), 20 lehmävasikkaa (6 – 12 kk) ja 25 alle 6 kk lehmävasikkaa. Tilan nykyinen eläinmäärä on 28 lypsylehmää, 20 hiehoa ja 15 alle 6 kk lehmävasikkaa. Tarkempi sijainti ilmenee lupahakemuksen asemapiirroksesta.

Rakentaminen
Tilalla on tarkoitus rakentaa uusi pihattorakennus, johon tulee 150 lypsylehmää ja 50 hiehoa. Nuorkarja sijoitetaan olemassa olevaan eläinsuojaan. Lisäksi tilalle rakennetaan uusi katettu 5000 m3 lietesäiliö ja 500 m3 katettu kuivalantala. Nykyisten laakasiilojen yhteyteen rakennetaan lisää siilotilavuutta.

Tiedot lannan käsittelystä
Lanta käsitellään pääasiassa lietelantana. Osa hiehoista ja nuorkarja ovat kuivike- tai kuivalannalla. Tilalla tulee lietekuilujen tilavuus huomioiden olemaan 5792 m3 lietetilavuutta. Laskennallista kuivalantatilavuutta kuivikepohja huomioiden tulee olemaan 1250 m3.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja asiakirjojen nähtävilläolo
Kuulutus on julkaistu 15.10.2021. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 22.10.2021.

Ympäristölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 15.10.2021 – 22.11.2021 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

Muistutukset ja mielipiteet
Lupahakemuksista on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 22.11.2021.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 15.10.2021- 22.11.2021 Ilmajoen kunnan
virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 4191 346

15.10.2021

Ympäristölautakunta

Kuulutukset

Avoimet työpaikat24.11.2021
Avoimet työpaikat23.11.2021
Haluatko olla osa menestystarinaa? Hae meille kunnanjohtajaksi 13.12. mennessä.
Avoimet työpaikat23.11.2021