Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta ympäristöluvan muuttamiseksi, koskien pilaantumattomien maa-ainesten ja maa-ainesjätteen välivarastointia sekä maankaatopaikan toimintaa

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta ympäristöluvan muuttamiseksi, koskien pilaantumattomien maa-ainesten ja maa-ainesjätteen välivarastointia sekä maankaatopaikan toimintaa

ASIA
Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi koskien pilaantumattomien maa-ainesten ja maa-ainesjätteen välivarastointia sekä maankaatopaikan toimintaa kiinteistöllä Mäkisarka 7:489 Ilmajoen kunnan Peltoniemen kylässä.

HAKIJA
Maansiirto Veljekset Rinta Oy, yhteyshenkilö Tapani Rinta, p. 0400-660871, Santranpolku 24.

TOIMINTA
Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Toiminnassa välivarastoidaan maa-ainesjätteitä alle 20 000 tonnia vuodessa ja sijoitetaan alle 50 000 tonnia maa-ainesjätteitä vuodessa maankaatopaikalle. Nykyisin kiinteistön pinta-ala on yhteensä noin 4,2 ha.

Hankkeessa olemassa olevaan maankaatopaikka-alueeseen lisätään uusi n. 5,3 ha alue siten, että alueelle sijoitettavien maa-ainesten kokonaismäärä säilyy alle 50 000 t/vuodessa. Alueen kokonaispinta-alaksi tulee muu-toksen jälkeen n. 10 ha.

SIJAINTI
Hankealue sijaitsee Välimäen alueella Välimäentien varrella.

KUULUTUKSEN JULKAISUPÄIVÄ JA ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Kuulutus on julkaistu 20.3.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 27.3.2020.

Ympäristölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 20.3.2020- 27.4.2020 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Lupahakemuksista on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Kirjallisesti tehdyt muistutukset tulee toimittaa viimeistään 27.4.2018 mennessä ja osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle osoitteeseen:  Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 20.3.2020 – 27.4.2020 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA
Ympäristölupahakemuksen osalta lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044-4191 346.

20.3.2020

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA