EtusivuAjankohtaistaKyrönjokeen valuva öljy

Kyrönjokeen valuva öljy

Kuntaan tuli tiistai-iltapäivällä 12.4. yleisöilmoitus Ilkansillalla havaitusta öljyvanasta joessa. Tarkastuksessa vana osoittautui todennäköisesti poltto- tai lämmitysöljyksi.

Pelastuslaitoksen ja teknisen osaston selvityksissä vuotokohta saatiin paikallistettua hulevesiverkostoon. Pelastuslaitos on puomittanut vuotokohdan, ja jokeen valuvaa öljyä kerätään imeytysmattoihin. Tekninen osasto selvittää vielä vuodon tarkkaa sijaintia.

Kuulutukset ja ilmoitukset2.2.2023
Rakennuslupien ja poikkeamispäätösten julkipanot löytyvät Lupapisteeltä.