Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaLähiopetus käynnistyy 14.5.2020 alkaen

Lähiopetus käynnistyy 14.5.2020 alkaen

Valtioneuvosto on päättänyt purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet. Lähiopetus käynnistyy kaikille perusopetuksen oppilaille 14.5.2020 alkaen kaikissa Ilmajoen kouluissa. Koulujen avautuminen perustuu valtioneuvoston 29.4.2020 antamaan linjaukseen. Nykytiedon perusteella koulujen avaaminen on tällöin turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisessä periaatteena on, että kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Mahdollisten poissaolojen kohdalla koulu toimii normaalien käytänteiden mukaisesti. Koulunjohtaja/rehtori hyväksyy anotut ja perustellut poissaolot. Koulujen poissaolohakemukset löytyvät  kunnan kotisivuilta Sähköinen asiointi -linkin takaa.

Toiminnassa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa eikä isoja yhteistilaisuuksia järjestetä. Muiden kuin lasten ja henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään.

Henkilökunnan kokoontumisia vältetään ja toiminnan toteuttamisessa minimoidaan henkilöstövaihdokset suhteessa opetusryhmään. Tilajärjestelyissä haetaan väljyyttä. Siirtymätilanteissa ja ruokailuissa käytetään porrastusta ja muita joustavia ratkaisuja.

Yskimis- ja käsihygieniaan kiinnitetään painotetusti huomiota. Yksiköissä annetaan tarkemmat yhteisesti noudatettavat ohjeet. Maskien käyttöä ei suositella.

Siivousta tehdään tehostetusti. Yhteiskäytössä olevien esineiden/laitteiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä. Omia leluja tms. ei saa tuoda.

Erityisopettajat, kouluterveydenhoitajat kuraattorit ja koulupsykologi eivät kierrä kouluja vaan toimivat pääkoulultansa käsin. Oppilashuollon ja oppimisen tuen apua, konsultaatiota sekä  ohjausta järjestetään lähiopetuksen lisäksi myös etäyhteyksin. Henkilökohtaiset tapaamiset sovitaan aina harkinnan mukaan.

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

Koulukuljetukset järjestetään huomioiden yleiset ohjeet. Liikennöitsijät ja kuljettajat on informoitu opetuksen järjestämisen periaatteista.

Koulussa tai varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Näin ollen toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoitteita. Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä.

Koulut ja varhaiskasvatuksen yksiköt tiedottavat tarkemmat yksikkökohtaiset toimintaohjeet Wilman tai muun käytössä olevan tiedotuskanavan välityksellä.

Lisätietoja antavat koulujen johtajat/rehtorit, yksikköjen vastaavat sekä varhaiskasvatusjohtaja Eveliina Nokua-Keisanen ja sivistysjohtaja Janne Hakala.