EtusivuAjankohtaistaLiikunta- ja vapaa-aikakoordinaattori

Liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattori

Kunnassamme on avoinna

Liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattorin toistaiseksi voimassaoleva virka

Tehtäviin kuuluvat Ilmajoen kunnan vapaa-aikapalveluiden kehittäminen ja johtaminen sekä osaltaan kunnan harjoittaman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinointi.

Liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattori vastaa henkilöstön, strategian, toiminnan ja talouden sekä palveluverkon johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Tehtävään sisältyy nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijänä toimiminen. Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on yleisten edellytysten luominen kunnassa harjoitettavalle liikuntatoiminnalle ja nuorisotyölle sekä osaltaan vapaa-aikapalvelujen tuottaminen. Lautakunnan vuosittaiset toimintamenot ovat noin miljoona ja tulot noin 450 000 euroa. Liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattorilla on tällä hetkellä yhteensä noin 15 vakinaista ja määräaikaista työntekijää.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Odotamme, että hakemallamme henkilöllä on vahvaa näyttöä ja kokemusta erityisesti talous- ja henkilöstöjohtamisesta sekä erinomaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Tehtävässä tarvitaan kykyä edistää palvelutuotannon laatua ja tehokkuutta, kuten myös soveltuvuutta erilaisten ihmisten kanssa työskentelyyn. Lisäksi hakijalla tulee olla riittävä tehtävän edellyttämä liikunta-alan tuntemus. Eduksi katsotaan myös kokemus ja osaaminen hankehallinnosta.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä on esitettävä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Virkasuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan. Työaika on toimistotyöaika.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi, hakuavain 408625. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Ilmajoen kunta, sivistystoimisto, PL 23, 60801 Ilmajoki. Hakuaika päättyy 3.2.2022 klo 15. Kuoren päälle sana “Hakemus”. Hakemuksia ei palauteta. Alkuperäiset tutkintotodistukset tarkastetaan mahdollisilta haastateltavilta haastattelun yhteydessä ja niistä tulee jättää kopiot haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Janne Hakala puh. 044-4191 280 tai janne.hakala@ilmajoki.fi

Hae työpaikkaa