EtusivuAjankohtaistaLuokanopettajan viransijaisuus Ahonkylän alakoululle

Luokanopettajan viransijaisuus Ahonkylän alakoululle

Ilmajoen kunnassa on haettavana ajalle 10.8. – 20.12.2020

luokanopettajan viransijaisuus  Ahonkylän alakoululle

24vvt. 3. lk opettaja sisältäen liikunnan ja 1. lk käsityön opetus.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Tehtävää täytettäessä painotetaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittämishalukkuutta.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa, joka on puolet palvelussuhteen kestosta. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistuksen terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikostaustaotteen.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi (työavain 301604). Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Ilmajoen kunta, sivistystoimisto, PL 23, 60801 ILMAJOKI. Kuoren päälle sana Hakemus. Hakemuksia ei palauteta. Alkuperäiset tutkintotodistukset tarkastetaan mahdollisilta haastateltavilta ja niistä tulee jättää kopiot haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa
Ahonkylän koulun koulunjohtaja Kiuru Rinta-Valkama, p. 044-4191 870, etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat23.9.2020
Sosiaalityöntekijä työskentelee sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisissa lasten ja perheiden palveluissa.
Avoimet työpaikat12.2.2020
Haemme sijaisia eripituisiin sijaisuuksiin.
Avoimet työpaikat12.2.2020
Haemme sijaisia eripituisiin sijaisuuksiin.