Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaOpettajien virkoja lukiossa ja Jaakko Ilkan koululla

Opettajien virkoja lukiossa ja Jaakko Ilkan koululla

Ilmajoen kunnassa on haettavana 1.8.2020 alkaen

  • Peruskoulun ja lukion yhteinen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin (0222) virka (hakuavain 286109)

Viranhaltijan tehtävänä on antaa äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta Jaakko Ilkan koulussa (yläkoulun luokat 7-9) ja Ilmajoen lukiossa. Suurin osa viran oppitunneista on yläkoulussa.

  • Peruskoulun kotitalouden lehtorin (042) virka (hakuavain 286178)

Viran alkusijoituspaikka on Jaakko Ilkan yläkoulu. Viranhaltijan tehtävänä on antaa Jaakko Ilkan koulussa opetusta luokille 7-9.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Virkaa täytettäessä painotetaan erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista ja ratkaisukeskeistä ammatillista työotetta sekä kehittämishalukkuutta.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä on esitettävä lain (504/2002) edellyttämä rikostaustaote.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Ilmajoen kunta, sivistysosasto, Ilkantie 18, 60800 ILMAJOKI. Kuoren päälle on laitettava sana Hakemus. (Hakemuksia ei palauteta). Alkuperäiset tutkintotodistukset tarkastetaan mahdollisilta haastateltavilta ja niistä tulee jättää kopiot mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietojen antajat:
Sivistysjohtaja Janne Hakala p. 044-4191 280
Jaakko Ilkan koulun rehtori Ari Rousu p. 044-4191 412
Ilmajoen lukion rehtori Jouko Peltonen p. 044-4191 400
etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi
Kotitalouden lehtorin virasta: Jaakko Ilkan koulun rehtori Ari Rousu p. 044-4191 412