EtusivuAjankohtaistaPäätös ja ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta asiassa dnro: LSSAVI/6947/2020

Päätös ja ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta asiassa dnro: LSSAVI/6947/2020

Hakija:          Itälehdon Tila Oy

Dnro:            LSSAVI/6947/2020

Asia:             Eläinsuojan ympäristölupa, broilereiden kasvatustoiminta, toiminnan olennainen muuttaminen, Ilmajoki

Ilmoitus

Päätös