EtusivuAjankohtaistaPeruskoulun liikunnan (tyttöjen liikunta), terveystiedon ym. aineiden päätoiminen tuntiopettaja

Peruskoulun liikunnan (tyttöjen liikunta), terveystiedon ym. aineiden päätoiminen tuntiopettaja

Ilmajoen kunnassa on haettavana 1.8.2021 alkaen

Peruskoulun liikunnan (tyttöjen liikunta), terveystiedon ym. aineiden päätoiminen tuntiopettaja

Jaakko Ilkan koulussa on neljä liikunnan ja terveystiedon lehtorin virkaa. Lehtorit eivät kykene pitämään kaikkia em. oppiaineiden oppitunteja, ja siksi tarvitsemme joukkoomme tuntiopettajan näihin aineisiin. Lisäksi hakijalle luetaan eduksi, jos hänellä on kelpoisuus opettaa jotakin kolmatta oppiainetta. Opetus on luokille 7 – 9. Koulussa on hyvät liikuntatilat, sillä koulukeskuksen läheisyydessä sijaitsevat sekä Ilmajoki-halli että uimahalli. Hakijalta vaaditaan kelpoisuuden lisäksi hyviä vuorovaikutus- sekä tieto- ja viestintätekniikan taitoja ja kykyä tulla toimeen nuorten kanssa.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistuksen terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikostaustaotteen.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi 20.4.2021 klo 15:00 mennessä. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Ilmajoen kunta, sivistystoimisto, PL 23, 60801 ILMAJOKI. Kuoren päälle sana Hakemus. Hakemuksia ei palauteta. Alkuperäiset tutkintotodistukset tarkastetaan mahdollisilta haastateltavilta ja niistä tulee jättää kopiot haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja virasta antavat
Sivistysjohtaja Janne Hakala p. 044-4191 280, etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi
Jaakko Ilkan koulun rehtori Ari Rousu p. 044-4191 412

Kuulutukset

Kuulutukset11.5.2021
Tiedot äänestyspaikoista äänestysalueittain, ennakkoäänestyspaikat, kotiäänestys ja ennakkoäänestys sosiaalihu...