EtusivuAjankohtaistaRajoittamistoimenpiteitä jatkettu 1.5. -16.5.2021

Rajoittamistoimenpiteitä jatkettu 1.5. -16.5.2021

Tapahtumia koskevat ohjeistukset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 26.4.2021 kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n  nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset  16.5.2021 saakka.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien alueella  järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa täydennettyä ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvoitteita.
Suositukset eivät koske kuntien toimielinten (valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat) kokouksia.

Aluehallintoviraston määräyksen lisäksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellinen toimikunta Nyrkki on antanut suosituksia,  huolimatta siitä että alueemme on epidemian perusvaiheessa,  16.5.2021 saakka.

Nyrkki antoi suosituksen (12.4.2021) koulujen luokkaretkien ja opintomatkojen järjestämisestä. Ne suositellaan siirrettäväksi ensisijaisesti syksyyn 2021 tai myöhäisempään ajankohtaan. Mikäli opetuksenjärjestäjä kuitenkin päätyy ratkaisuun, että luokkaretki voidaan järjestää (esim. 6.lk ja 9.lk), niin silloin suositellaan, että retki järjestetään lähialueella, pääsääntöisesti ulkoilma-aktiviteettina oman luokan kesken tai samalla ryhmällä, joka opiskelee koululla. Tartuntariskin pienentämiseksi on tärkeää noudattaa riittäviä turvavälejä ja käyttää kasvomaskia. Tartuntariski ei saa olla suurempi kuin normaali koulupäivänä. Yön yli kestäviä retkiä ja tapahtumia ei suositella.

Nyrkki suosittelee lukioiden Vanhojen tanssien siirtämistä syksyyn 2021. Mikäli opetuksen järjestäjä päätyy tanssien järjestämiseen keväällä, toteutetaan tilaisuus noudattaen voimassaolevia rajoituksia ja suosituksia.

Oppilaitoksien valmistujaisjuhlat voidaan järjestää hyödyntäen kokemuksia kevään ja syksyn 2020 juhlien järjestämisestä esim. ulkoilmatilaisuuksina tai hybridimallin periaattein noudattaen voimassaolevia rajoituksia ja suosituksia.

Oppilaitosten/koulujien TET-harjoittelu- ja työharjoittelujaksoja voidaan järjestää kevään aikana opetuksenjärjestäjän ja harjoittelupaikan järjestäjän keskinäisen sopimuksen mukaan, kun huomioidaan kaikki voimassa olevat rajoitukset ja suositukset.

Alle 20- vuotiaden otteluissa voi ulkotiloissa olla enintään 20 katsojaa turvavälit huomioiden.

 • Nyrkin tiedote
  • Julkisissa sisätiloissa ja kaikissa yleisötilaisuuksissa suositellaan noudatettavan korkeintaan 20 hengen rajaa. Suositukset eivät koske kuntien toimielinten kokouksia.
  • Nyrkin kevennetyt suositukset yksityistilaisuuksiin 16.5.2021 saakka:  yksityistilaisuuksissa enintään 20 henkilöä.  Tilaisuuksien turvallinen järjestäminen edellyttää riittävän suuria tiloja, jotta turvavälit (vähintään 2 metriä) voidaan säilyttää.
  • Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää. Jokaisessa perhe- ja ystäväpiirissä pitää miettiä, onko tapaamiset tarpeellisia. Jos tapaamisia järjestetään, on ratkaistava, miten se tehdään turvallisesti.”
  • Nyrkki muutti harrastustoimintaa koskevaa suositustaan. Uuden suosituksen mukaisesti alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden.
   • Alle 20-vuotiaiden maakunnalliset rajat ylittävä kilpailu- ja ottelutoiminta sallitaan perustasolla olevien maakuntien kesken.
  • Aikuisten ulkotiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta, jossa turvavälit kyetään varmistamaan, voidaan käynnistää. Ryhmäkoko voi olla enintään 20 henkilöä.
  • Valmistujais- ja ylioppilasjuhliin liittyvistä järjestelysuosituksista Nyrkki tiedottaa viikolla 19, kun aluehallintoviraston määräys kokoontumisrajoituksista 17.5.2021 alkaen on tiedossa.

Koronaviruksen vaikutus Ilmajoen kunnan toimintaan:

Kasvomaskisuositus

Hallituksen päätöksen mukaan kunnan on huolehdittava, että maskeja on saatavilla kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville ilmaiseksi.
Lähtökohtaisesti jokainen kuntalainen on itse vastuussa omasta kasvomaskin käytöstään, maskien hankkimisesta ja tästä aiheutuvista kustannuksista. Kenenkään taloudellinen tilanne ei kuitenkaan saa muodostua esteeksi suosituksen noudattamiselle. Maskien jakelu perustuu luottamukseen. Kuntalaisen ei tarvitse todistaa vähävaraisuuttaan tai ilmaisen maskin tarvettaan jakelupisteessä.

Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää koronavirustartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.
Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1-2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.

Kasvomaskien jakelu vähävaraisille tapahtuu toistaiseksi kunnantalon neuvonnasta (Ilkantie 18).  Kertakäyttömaskit on pakattu 10 kpl paketteihin.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa (THL:n perussuosituksen mukaisesti):

 • Julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

Lisäksi EPSHP:n sairaanhoitopiiri suosittaa kasvomaskin käyttöä seuraavissa tilanteissa:

• Toisen asteen oppilaitoksissa ja THL suosituksen mukaisesti myös peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaiset ja sitä vanhemmat)
• Kaikilla julkisilla ja yksityisillä työpaikoilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa

• Sisätiloissa tapahtuvissa kokoontumisissa, esimerkiksi konsertit ja muut musiikkitilaisuudet, teatteriesitykset, elokuvateatterit ja muut esittävän taiteen tilaisuudet

 • Jääkiekko-ottelut ja muut yleisölle suunnatut sisätiloissa tapahtuvat urheilutapahtumat
 • Kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilaisuudet
 • Sisäliikuntatilat muulloin kuin liikuntasuorituksen ja peseytymisen aikana
 • Museot, kirjastot, galleriat
 • Kaupat, ostoskeskukset, virastot, ym. Asioimistilat. Erityisesti henkilökunnan suojautuminen on keskeistä.
 • Sisätiloissa sijaitsevat huvi- ja teemapuistot
 • Sisätiloissa järjestettävät kongressit, messut, näyttelyt, ja muut vastaavat tilaisuudet
 • Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat
 • Rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin kertyy suuri määrä ihmisiä, kuten suuret ulkoilmakonsertit ja festarit

Näin käytät kasvomaskia oikein

THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten suojaamiseksi – käsienpesu ja turvavälit ovat tärkeimmät keinot ehkäistä koronatartuntoja

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 • Asumisyksiköissä, kuten Puistokoti ja Onnenkoti vierailuissa noudatetaan erityisjärjestelyjä. Muista turvaväli ja hyvä hygienia vierailun aikana, vierailusta on hyvä sopia etukäteen.

JIK Ky:n verkkosivut 

Koulut

Yläkoulun ja lukion opetus Ilmajoella jatkuvat  lähiopetuksena.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellinen toimikunta Nyrkki antoi suosituksen (12.4.2021) koulujen luokkaretkien ja opintomatkojen järjestämisestä. Ne suositellaan siirrettäväksi ensisijaisesti syksyyn 2021 tai myöhäisempään ajankohtaan. Mikäli opetuksenjärjestäjä kuitenkin päätyy ratkaisuun, että luokkaretki voidaan järjestää (esim. 6.lk ja 9.lk), niin silloin suositellaan, että retki järjestetään lähialueella, pääsääntöisesti ulkoilma-aktiviteettina oman luokan kesken tai samalla ryhmällä, joka opiskelee koululla. Tartuntariskin pienentämiseksi on tärkeää noudattaa riittäviä turvavälejä ja käyttää kasvomaskia. Tartuntariski ei saa olla suurempi kuin normaali koulupäivänä. Yön yli kestäviä retkiä ja tapahtumia ei suositell

Nyrkki suosittelee lukioiden Vanhojen tanssien siirtämisetä syksyyn 2021. Mikäli opetuksen järjestäjä päätyy tanssien järjestämiseen keväällä, toteutetaan tilaisuus noudattaen voimassaolevia rajoituksia ja suosituksia.

Oppilaitoksien valmistujaisjuhlat voidaan järjestää hyödyntäen kokemuksia kevään ja syksyn 2020 juhlien järjestämisestä esim. ulkoilmatilaisuuksina tai hybridimallin periaattein noudattaen voimassaolevia rajoituksia ja suosituksia.

Oppilaitosten/koulujien TET-harjoittelu- ja työharjoittelujaksoja voidaan järjestää kevään aikana opetuksenjärjestäjän ja harjoittelupaikan järjestäjän keskinäisen sopimuksen mukaan, kun huomioidaan kaikki voimassa olevat rajoitukset ja suositukset.

Valmistujais- ja ylioppilasjuhliin liittyvistä järjestelysuosituksista Nyrkki tiedottaa viikolla 19, kun aluehallintoviraston määräys kokoontumisrajoituksista 17.5.2021 alkaen on tiedossa.

Ilmajoki-hallin, Virkistysuimala Poreen ja Koskenkorvan urheilutalon toiminta 16.5.2021 saakka

Kunnan sisäliikuntatilat ovat avoimena varattujen vuorojen mukaisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaan, kilpaurheiluun ja sellaiseen toimintaan, missä turvallisuus pystytään varmistamaan.

Alueellinen Nyrkki suosittaa aikuisten (yli 20 v) joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien tauottamisesta.  Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden.

 • Alle 20-vuotiaiden maakunnalliset rajat ylittävä kilpailu- ja ottelutoiminta sallitaan perustasolla olevien maakuntien kesken.
 • Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä.  Lasten harrastustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset eivät oleskele harrastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja käytettävä.

Toiminnan järjestäjä vastaa turvallisuudesta THL:n suositusten mukaisesti.

Harrastustoiminnassa on huomioitava, että aikuiset eivät oleskele harrastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja käytettävä. Mahdollisuuksien mukaan harrastukset kannattaa siirtää ulos.
Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.

Kuntosalit pidetään toistaiseksi avoinna, mutta suosittelemme, että tilassa on enintään 10 henkilöä kerrallaan. Kuntosalissa on putsausvälineitä laitteiden puhdistamiseen käytön jälkeen.

Uimahalli / Virkistysuimala Pore

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on siirtynyt epidemian perustasolle 23.3.2021 alkaen. Virkistysuimala Pore on avoinna ilman ajanvarausta 6.4.2021 alkaen. Tähän mennessä uimahalliin tehdyt vuorojen varaukset raukeavat. Voimaan jää ainoastaan keskiviikkoaamun +70-vuotiaiden vuoro.

Uimahalliin otetaan kerrallaan maksimissaan 50 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Uimahallin asiakasmäärän voit varmistaa soittamalla uimahallin lipunmyyntiin p.044 419 1452.

Omien uintilelujen ja kellukkeiden käyttö ei ole sallittua. Kellukkeita, vesijuoksuvöitä ja uintivälineitä saa ilmaiseksi lainata uimahallilta. Näin varmistamme, että välineet ovat puhtaita. Omia uimalaseja voit kuitenkin käyttää.

Uimahalli on avoinna kaikille ilman ajanvarausta normaalein aukioloajoin. Yli 70-vuotiaille ja Ilmajoen kunnan Erli-kortin omistaville on kuitenkin varattu yksi erillinen uintivuoro keskiviikkoaamuun.

Virkistysuimala Poreen aukioloajat:

Ma 12:00 – 21:00
Ti 12:00 – 21:00
Ke 07:00 – 8:45 vain +70vuotiaat ja Erli-kortin omistavat

Ke 9:00–21:00
To 12:00 – 21:00
Pe 09:00 – 20:00
La 12:00 – 18:00
Su 12:00 – 18:00

Tiloihin tullessa pese tai desinfioi kätesi ja käytä suojamaskia sekä huolehdi turvaväleistä. Vältäthän turhaa oleskelua tiloissamme.

Nuorisotilat

Nuorisotilat pysyvät auki erityisjärjestelyin  16.5.2021 saakka.

• Kaikilta kävijöiltä edellytetään maskin käyttöä nuorisotilassa ollessaan (myös alle 15-v). Tällä poikkeuskäytännöllä pyritään tehostamaan kaikkien turvallisuutta.

Tilanne arvioidaan päivittäin ja muutokset ovat mahdollisia jos tilanne Ilmajoella muuttuu.

Ohjaamo Ilmajoki

Ohjaamo Ilmajoki avoinna myös normaalisti tiistaisin ja torstaisin. Tapahtumia on jouduttu perumaan, mutta kevään kesätyörekry toteutetaan poikkeusjärjestelyin. Lisätietoa tulee ohjaamon somekanaville kevään aikana.

Facebook: Ohjaamo Ilmajoki
Instagram: ohjaamoilmajoki

Kirjastopalveluiden järjestäminen 16.5.2021 saakka

Koronaepidemian rajoittamistoimenpiteiden aikana kirjastoja suositellaan järjestämään vain lainaustoimintaa, jonka lisäksi kirjaston tiloissa suositellaan noudatettavan korkeintaan 20 hengen rajaa.

Kirjastossa ja omatoimikirjastossa voi käydä pikaisesti lainaamassa, palauttamassa, noutamassa ja tekemässä varauksia. Kaikki kirjaston tiloissa tapahtuvat kokoontumiset ja tapahtumat on peruutettu.

Kirjastoauto kiertää reitillään huomioiden rajoitetun henkilömäärän, joka on kirjastoautossa kolme henkilöä.

Kirjasto suosittaa kasvomaskin käyttöä tiloissaan.

Ilmajoki-opisto

Ilmajoki-opiston toimintakausi on suurimmaksi osaksi  päättynyt tältä keväältä.  Jäljellä olevissa ryhmissä noudatetaan hygienia ja turvallisuusohjeita sekä rajoituksia.

**************************************************************************************************************************

Tärkeitä yhteystietoja tuen ja avun saamiseen

Jos sinulla todetaan koronavirusinfektio, on tärkeää selvittää, mistä olet saanut tartunnan ja ketkä ovat mahdollisesti saaneet sinulta tartunnan. Tätä jäljitystyötä tehdään jatkotartuntojen tunnistamiseksi ja epidemian leviämisen estämiseksi.

 

Ajankohtaiset

Ajankohtaiset14.5.2021
Kunnallisvaaliehdokkaat ovat saaneet ehdokasnumeronsa !
Ajankohtaiset12.5.2021
Kirjaston poikkeava aukiolo 13.5-16.5
Ajankohtaiset11.5.2021
Kunta, seurakunnat sekä paikalliset yhdistykset ovat koonneet yhteen, mitä ohjattua toimintaa ilmajokisille lapsille j...
Ajankohtaiset10.5.2021
Vajaakäyttöisistä ja kunnalle tarpeettomista rakennuksista halutaan eroon.