EtusivuAjankohtaistaRakennusjärjestyksen uudistamisen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettaminen

Rakennusjärjestyksen uudistamisen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettaminen

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on päättänyt kuuluttaa rakennusjärjestyksen uudistamisen vireille tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan rakennusjärjestyksen uudistamisen tavoitteita ja tarpeita, uudistamistyöhön kuuluvia vaiheita ja eri vaiheisiin sisältyviä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 19.2.2020 ja pidetään nähtävillä koko rakennusjärjestyksen uudistamistyön ajan Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla rakennusvalvonnan tiloissa os. Ilkantie 17. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi antaa kommentteja koko uudistamistyön ajan ja ottaa siten kantaa uudistamistyön menettelytapoihin.

Kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osoitetaan rakennusvalvonnan lupasihteerille, nina.lehtola@ilmajoki.fi otsikolla ”Rakennusjärjestyksen uudistaminen” tai osoitteella: Ilmajoen kunta, rakennusvalvonta, PL 20, 60801 ILMAJOKI.

Lisätietoja rakennusjärjestyksen uudistamisesta saa rakennustarkastaja Satu Kangas-Kuittiselta p. 044-4191349 tai satu.kangas-kuittinen@ilmajoki.fi

Ilmajoella 19.2.2020

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA