Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaRakennusvalvontaviranomaisen yleinen tiedoksianto

Rakennusvalvontaviranomaisen yleinen tiedoksianto

30.4.2020

Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamista koskevassa asiassa (MRL 161 §)

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain 62 §:n 2 momentin mukaisesti seuraavat Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnan 28.1.2020 päätökset:

  • 5 § Caruna Oy:n hakemuksesta Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukainen sijoittamismääräys 20 kV:n ja 0,4 kV:n maakaapeleiden sijoittamiselle tilan 145-410-8-235 HEIKINRANNANMETSÄ alueelle hakemuksen liitekartan 1 mukaisesti MRL:n 144 §:n mukaisella aloittamisoikeudella.
  • 6 § Caruna Oy:n hakemuksesta Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukainen sijoittamismääräys 20 kV:n maakaapelin sijoittamiselle tilan 145-421-7-638 YHTEISMAA alueelle hakemuksen liitekartan 1 mukaisesti MRL:n 144 §:n mukaisella aloittamisoikeudella.

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu Ilmajoen kunnan verkkosivulla 30.4.2020. Päätöksiä ei muulla tavoin saada annettua tiedoksi. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 30.4.- 8.6.2020 Ilmajoen kunnan rakennusvalvontatoimistossa, Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta (30.4.2020). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Vaasan hallinto-oikeudelle. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Satu Kangas-Kuittinen, p. 044-4191349.

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta