Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaRakennusvalvontaviranomaisen yleinen tiedoksianto

Rakennusvalvontaviranomaisen yleinen tiedoksianto

3.7.2020

Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamista koskevassa asiassa (MRL 161 §)

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain 62 §:n 2 momentin mukaisesti seuraava Ilmajoen kunnan rakennustarkastajan 2.7.2020 päätös:

  • 8 § Caruna Oy:n hakemuksesta Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukainen sijoittamismääräys 20 kV:n maakaapelin sijoittamiselle tilan 145-411-1-112 PÄIVÖLÄ alueelle hakemuksen liitekartan 1 mukaisesti MRL:n 144 §:n mukaisella aloittamisoikeudella.

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu Ilmajoen kunnan verkkosivulla 3.7.2020. Päätöstä ei muulla tavoin saada annettua tiedoksi. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 3.7.-7.8.2020 Ilmajoen kunnan rakennusvalvontatoimistossa, Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta (3.7.2020). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Satu Kangas-Kuittinen, p. 044-4191349 (ajalla 3.-24.7.) ja lupasihteeri Nina Lehtola, p. 044-4191350 (ajalla 27.7.-7.8).

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta