Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaRakennusvalvontaviranomaisen yleinen tiedoksianto

Rakennusvalvontaviranomaisen yleinen tiedoksianto

22.1.2021

Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamista koskevassa asiassa (MRL 161 §)

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain 62 §:n 2 momentin mukaisesti seuraava Ilmajoen kunnan rakennustarkastajan 21.1.2021 päätös:

  • 1 § Caruna Oy:n hakemuksesta Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukainen sijoittamismääräys 0,4 kV:n maakaapelin sijoittamiselle tilan 145-414-5-108 TUOMIRANTA (Trissumäki) alueelle hakemuksen liitekartan 1 mukaisesti.

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu Ilmajoen kunnan verkkosivulla 22.1.2021. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 22.1. – 1.3.2021 Ilmajoen kunnan rakennusvalvontatoimistossa, Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta (22.1.2021). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Satu Kangas-Kuittinen, p. 044-4191349 ja lupasihteeri Nina Lehtola, p. 044-4191350.

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta

Satu Kangas-Kuittinen
rakennustarkastaja
puh. 044-4191349
satu.kangas-kuittinen@ilmajoki.fi