EtusivuAjankohtaistaRakennusvalvontaviranomaisen yleinen tiedoksianto

Rakennusvalvontaviranomaisen yleinen tiedoksianto

30.4.2020 

Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamista koskevassa asiassa (MRL 161 §)

Ilmajoen kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä 145-411-1-112 PÄIVÖLÄ (Nevatie 2, KOSKENKORVA) koskien asianosaiselle varataan tilaisuus 21 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Asia: Caruna Oy hakee Ilmajoen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta MRL:n 161 §:n mukaista lupaa 20 kV:n maakaapeleiden sijoittamiselle tilan 145-411-1-112 PÄIVÖLÄ alueelle hakemuksen liitekartan 1 mukaisesti. Caruna Oy pyytää myös käsittelemään MRL:n 144 §:n mukaisen aloittamisoikeuden.

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä ja ratkaisemista rakennusvalvontaviranomaisen toimesta.

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu Ilmajoen kunnan verkkosivulla 30.4.2020. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 30.4.- 29.5.2020 Ilmajoen kunnan rakennusvalvontatoimistossa, Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta (30.4.2020).

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja selitykset tulee toimittaa osoitteeseen Ilmajoen kunta / ympäristölautakunta, PL 20, 60801 ILMAJOKI.

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta

Satu Kangas-Kuittinen
rakennustarkastaja
puh. 044-4191349
satu.kangas-kuittinen@ilmajoki.fi

Avoimet työpaikat26.10.2020
Sijaisuuksista toinen sijoittuu aikuissosiaalityöhön ja toinen lapsiperheiden palveluihin ja lastensuojeluun.
Tarjouspyynnöt23.10.2020
Jatkamme 16.9.2020 päivätyn tarjouspyynnön tarjousten jättämisaikaa perjantaihin 6.11.2020 klo 12.00 saakka.
Avoimet työpaikat22.10.2020
Haemme Ilmajoelle hoitajaa työskentelemään toisen perhepäivähoitajan luokse parihoitajana.