Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaRakennusvalvontaviranomaisen yleinen tiedoksianto

Rakennusvalvontaviranomaisen yleinen tiedoksianto

30.4.2020 

Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamista koskevassa asiassa (MRL 161 §)

Ilmajoen kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä 145-411-1-112 PÄIVÖLÄ (Nevatie 2, KOSKENKORVA) koskien asianosaiselle varataan tilaisuus 21 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Asia: Caruna Oy hakee Ilmajoen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta MRL:n 161 §:n mukaista lupaa 20 kV:n maakaapeleiden sijoittamiselle tilan 145-411-1-112 PÄIVÖLÄ alueelle hakemuksen liitekartan 1 mukaisesti. Caruna Oy pyytää myös käsittelemään MRL:n 144 §:n mukaisen aloittamisoikeuden.

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä ja ratkaisemista rakennusvalvontaviranomaisen toimesta.

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu Ilmajoen kunnan verkkosivulla 30.4.2020. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 30.4.- 29.5.2020 Ilmajoen kunnan rakennusvalvontatoimistossa, Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta (30.4.2020).

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja selitykset tulee toimittaa osoitteeseen Ilmajoen kunta / ympäristölautakunta, PL 20, 60801 ILMAJOKI.

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta

Satu Kangas-Kuittinen
rakennustarkastaja
puh. 044-4191349
satu.kangas-kuittinen@ilmajoki.fi