EtusivuAjankohtaistaSosiaalityöntekijä-lastenvalvoja

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja

Ilmajoen kunta hakee ammattitaitoiseen tiimiin vakituista sosiaalityöntekijä-lastenvalvojaa 1.7.2020 alkaen.

Viran tehtäviin kuuluu lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistaminen ja lapsen huolloista , tapaamisoikeusta annetuin lain 16 §:n mukaisten selvitysten tekeminen tuomioistuimille. Tehtävään sisältyy myös työskentelyä perhepalveluiden ja lastensuojelun avohuollon asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on korjaavan työn sijaan panostaa suunnitelmalliseen muutostyöhön perheiden kanssa.

Työn tueksi on järjestetty työnohjaus ja työntekijöillä on mahdollisuus osallistua perustehtäväänsä tukeviin koulutuksiin. Tarjoamme työn innostuneessa ja kehittämismyönteisessä työyhteisössä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Tehtävässä on eduksi lapsioikeuden tunteminen sekä työkokemus lapsioikeudellisissa tehtävissä tai sosiaalityön alalta. Valittavalla henkilöllä tulee olla hyvä soveltuvuus tiimityöhön, hyvät vuorovaikutustaidot sekä itsenäistä työn hallintaa. Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava Ilmajoen kunnan työterveyshuollon antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä todistus rikostaustan selvittämisestä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002).

Palkkaus KVTES:n mukainen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi (hakuavain 294619) tiistaihin 2.6.2020 klo 15.00 mennessä. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollista, voi hakemuksen lähettää sähköpostilla leila.korpilahti@ilmajoki.fi. Hakemuksia ei palauteta. Alkuperäiset todistukset tarkastetaan haastateltavilta.

Lisätietoja antaa:
Sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh 044 4191 250 tai sähköpostilla tytti.luoto@ilmajoki.fi

http://www.ilmajoki.fi

Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat26.10.2020
Sijaisuuksista toinen sijoittuu aikuissosiaalityöhön ja toinen lapsiperheiden palveluihin ja lastensuojeluun.
Avoimet työpaikat22.10.2020
Haemme Ilmajoelle hoitajaa työskentelemään toisen perhepäivähoitajan luokse parihoitajana.
Avoimet työpaikat21.10.2020
Toimi on vakituinen ja se täytetään 7.12.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Avoimet työpaikat12.2.2020
Haemme sijaisia eripituisiin sijaisuuksiin.