Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaTalouden ja hallinnon pyörteissä

Talouden ja hallinnon pyörteissä

Olen toiminut Ilmajoen kunnan hallinto- ja talousjohtajana kolme vuotta. Tehtäviini kuuluu vastata kunnan ruoka- ja puhtauspalveluista sekä tukipalveluista, joka jakaantuu isännöinti-, hallinto-, talous- ja henkilöstötoimistoihin. Asun perheeni kanssa Kauhajoella. Ennen Ilmajoelle tuloa olen työskennellyt muun muassa Teuvalla hallintojohtajana ja Helsingissä erilaisissa rahoitusalan työtehtävissä.

Tukipalveluiden pääasiallisena tehtävänä on tukea kunnanhallituksen ja -valtuuston päätöksentekoa ja tuottaa sisäisiä palveluja kunnan muille osastoille. Kuntalaisen näkökulmasta tiedottaminen on ehkä näkyvin osa tukipalveluiden toimintaa.

Kuntavaalien valmistelutehtävät ovat työllistäneet hallintoa alkuvuodesta lähtien. Kunnanhallitus on valinnut kunnan 11 äänestysalueelle vaalilautakunnat ja laitosäänestyksestä vastaavan vaalitoimikunnan. Virkatyönä olemme muun muassa varmistaneet vaalijärjestelmien toimivuuden, laatineet ehdokaslistat ja suunnitelleet äänestyspaikoille koronaturvalliset puitteet. Kunnantalolla ja Koskenkorvan koululla järjestettävä ennakkoäänestys on 26.5.─8.6.2021 ja varsinainen vaalipäivä on 13.6.2021.

Seuraava valtuustokausi alkaa 1.8.2021. Uusi kunnanvaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran elokuun aikana, jolloin se valitsee kuntaan uuden kunnanhallituksen ja muut toimielimet.

Kunnan talous ja kuntalaisille tarjottavat palvelut kulkevat rinnakkain. Mitä vahvempi talous kunnalla on, sitä paremmat palvelut se pystyy kuntalaisille takaamaan. Vahva talous taas edellyttää tehokkuutta palveluiden tuottamisessa. Useat vertailut ovat osoittaneet, että Ilmajoella monet palvelut järjestetään tehokkaasti. Tehostamisen varaa kuitenkin on edelleen ja uusia toimintatapoja on syytä pohtia jatkuvasti.

Viime vuonna kunta pystyi osoittamaan tuloksessaan 2,3 miljoonaa euroa ylijäämää. Saavutus oli hieno siitä huolimatta, että hyvä tulos johtui suurelta osin valtion myöntämistä koronatuista. Kuluvan vuoden ensimmäiset kuukaudet ovat olleet tuloksentekomielessä lupaavia. Mielihyvän tunteeseen tuudittautumiselle ei kuitenkaan ole sijaa, sillä loppuvuotta kohti mentäessä nousupaineita on nähtävissä ainakin sote- ja opetustoimen menoissa.

Kunta on investoinut viime vuosina voimakkaasti kuntalaisten palveluihin, mikä on näkynyt velan määrän kasvuna. Lyhyellä tähtäimellä investointien rahoittaminen velalla ei välttämättä ole ongelma, mutta pitemmällä tähtäimellä tulorahoituksen on riitettävä niin päivittäisen toiminnan pyörittämiseen kuin investointeihin. Velatkin on pystyttävä maksamaan pois. Tässä ei ole mitään sen kummempaa lainalaisuutta kuin normaalin kotitalouden arjessa. Isompia hankintoja perheet rahoittavat useimmiten velkarahalla. Tulojen on riitettävä näiden velkojen lyhentämiseen, korkoihin ja perheen päivittäisen elämänmenon kattamiseen.

Ehkä tärkeimmän mittarin eli kuntalaisille osoitettujen kyselyjen mukaan kunta on onnistunut hyvin tehtävässään palvelujen tuottajana. Kuntalaiset ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja kuntakuva nähdään myönteisenä. Tästä lähtökohdasta on hyvä jatkaa kohti uutta valtuustokautta.

Ilmajoella 18.5.2021
Marko Lähde
hallinto- ja talousjohtaja

 

Johtoryhmän kuukausiblogissa Ilmajoen kunnan johtoryhmän jäsenet kirjoittavat vuorollaan vapaamuotoisesti oman osastonsa ajankohtaisista asioista. Kirjoitukset julkaistaan myös Ilmajoki-lehdessä.