Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaTavoitteena hyvinvoiva henkilöstö

Tavoitteena hyvinvoiva henkilöstö

Henkilöstöpalvelut ovat kunnan sisäisiä tukipalveluja ja henkilöstöpalveluissa vastaamme kunnan noin 800 työntekijän palvelussuhdeasioista, joista työntekijälle merkittävimpänä palkanmaksu. Lisäksi yhteistyössä esihenkilöjen kanssa vastaamme mm. henkilöstösuunnittelusta ja resursoinnista, rekrytoinnin tuesta, osaamisen kehittämisestä, työhyvinvoinnin johtamisesta ja työkyvyn tuesta sekä työterveyshuollon yhteistyöstä. Henkilöstöjohtajana toimin myös kunnan työsuojelupäällikkönä.

Työuraa täällä Ilmajoella on minulla takanani kaksi vuotta. Siirryin Ilmajoelle Parkanon kaupungin palveluksesta, jossa toimin kaupunginsihteerinä vastaten muun muassa hallinnon ja päätöksenteon pyörittämisestä.

Osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön merkitys työnantajille tulee tulevaisuudessa entisestään kasvamaan työvoimapulan koskettaessa useita työnantajia, myös kunta-alaa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman kevään 2022 ammattibarometrin mukaan työvoimapula-ammattien määrä on noussut korona-aikaa edeltäneelle tasolle ja sosiaali- ja terveysalan ammatit ovat yhä listan kärjessä. Uusina työvoimapulasta kärsivien joukkoon ovat nousseet ravintola- ja rakennusalojen ammatit. Julkisen alan eläkevakuutusyhtiö Kevan keväällä 2022 julkaiseman eläke-ennusteen mukaan kunta-alalta eläköityy seuraavan viiden vuoden aikana lähes 90 000 palkansaajaa. Luku vastaa noin 17 prosenttia kunta-alan henkilöstöstä.

Vaikka 1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut henkilöstöineen siirtyvät hyvinvointialueille järjestettäväksi, tarvitaan kunnissa jatkossakin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia mm. varhaiskasvatuksen ja opetuksen tehtävissä. Lisäksi hyvinvointialueen houkuttelevuus työnantajana on tulevaisuudessa maakunnan kuntien yhteinen haaste, jossa myös Ilmajoen kunnan tulee olla mukana, koska hyvinvointialue tuottaa jatkossa sote-palvelut myös meille Ilmajokisille.

Työvoimapulaa on pyritty ratkaisemaan valtakunnan tasolla, mutta tämän lisäksi tarvitaan työnantajien omia toimenpiteitä osaavan työvoiman saamiseksi ja sitouttamiseksi sekä työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Työpaikan valintaan vaikuttavat tietenkin monet tekijät, mutta lähtökohtaisesti työpaikka valitaan sieltä, missä on hyvä olla. Hyvän työnantajan maine kiirii ja voikin ajatella, että jokainen hyvinvoiva ja työssään viihtyvä työntekijä on työnantajalle positiivinen mainos. Työssään viihtyvä työntekijä myös tuottaa laadukkaita palveluita kuntalaisille.

Ilmajoen kunnassa syksyllä 2021 toteutetun työhyvinvointikyselyn mukaan Ilmajoen kunnan työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä ja kokevat työn mielekkäänä. Erityisen hyvänä koettiin lähiesihenkilötyö sekä ilmapiiri omassa työyhteisössä. Vastauksista ilmeni myös, että henkilöstöllä on hyvin tiedossa omat tehtävät, toimintatavat, tavoitteet ja vastuualueet. Tällä hetkellä myös henkilöstön vaihtuvuus on pientä, joka osaltaan kertoo siitä, että Ilmajoen kunnassa viihdytään töissä.

Työhyvinvointikyselyn tulokset olivat suurelta osin hienoa luettavaa. Kehitettävää ja panostuksia työhyvinvointiin tarvitaan kuitenkin tulevaisuudessakin. Lähiesihenkilötyö sai kyselyssä hienot arvosanat ja tästä haluamme pitää kiinni myös jatkossa. Meillä on hyvien työntekijöiden lisäksi myös noin 60 todella taitavaa esihenkilöä. Esihenkilötyön vaatimukset ja haasteet ovat kuitenkin lisääntyneet ja tämän työn tukemiseen ja esihenkilötyön osaamisen kehittämiseen on tehty panostuksia, joiden toivon näkyvän positiivisesti työyksiköissä tulevaisuudessa. Kun esihenkilöt voivat hyvin ja johtamisjärjestelmät ovat kunnossa, pystyy esihenkilö toimimaan tukena työntekijöille työyksiköissä. Esihenkilötyön tukemiseen panostaminen on panostus myös työntekijöiden hyvinvointiin.

Kesälomien kynnyksellä on tapanani tehdä välitilinpäätöstä, eli koota yhteen mennyttä kevättä sekä kääntää ajatuksia pikkuhiljaa jo kohti tulevaa syksyä. Mennyttä kevättä ajatellessa voi todeta, että yhdessä osaavan henkilöstön kanssa olemme saaneet paljon aikaan ajoittain myös haastavissa olosuhteissa. Syksy taas tuo mukanaan muutoksen tuulia, kun muun muassa hyvinvointialueuudistus tulee todeksi. Muuttuvassa maailmassa muutoksen tuulet voivat kuitenkin olla suotuisia, mikäli yhdessä niin päättäjien, johtoryhmän, esihenkilöjen ja koko henkilökunnan kanssa ohjaamme Ilmajoen venettä samaan suuntaan.

Kesällä on kuitenkin aika hetkeksi hengähtää ja heinäkuuksi osa kunnan palveluista hiljenee, kun henkilöstö siirtyy ansaituille kesälomille. Toivotan koko henkilöstölle sekä kaikille kuntalaisille oikein rentouttavaa kesää!

Ilmajoella 29.6.2022
Sanna-Maija Kormano
henkilöstöjohtaja

 

 

Johtoryhmän kuukausiblogissa Ilmajoen kunnan johtoryhmän jäsenet kirjoittavat vuorollaan vapaamuotoisesti oman osastonsa ajankohtaisista asioista. Kirjoitukset julkaistaan myös Ilmajoki-lehdessä.