Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaTekninen tervehdys Ilkanradilta!

Tekninen tervehdys Ilkanradilta!

Tammikuun 2. päivä 2022 mittari näytti tasalukua – kymmenes vuosi Ilmajoen kunnan palveluksessa täyttyi ja samassa ajassa kunnan muu johtoryhmä on vierelläni vaihtunut. Kiitokset kaikille entisille ja nykyisille työkavereilleni sekä teille kuntalaisille hyvästä yhteistyöstä!

Ennen Ilmajokea työskentelin asuinkuntani Isonkyrön teknisenä johtajana 13 vuotta. Ennen kuntatöitä viimeisen työpisteeni ikkunamaisema avautui valtakunnan päättäjien työpisteen portaille, ja siihen Marskin patsaan juurelle rakensimme nykytaiteen museon, Kiasman.

Vapaa-aikani vietän perheen parissa, osan ajasta kuluessa muun muassa ohran ja muiden viljojen kasvatuksessa – useinkin Koskenkorvan alueen teollisuuden käyttöön. Metsätyöt, hiihto ja monipuolinen liikunta ovat myös tärkeitä ja sohvaperunan titteliä välttelen kaikella tapaa, kun tässä päätyössäni saan istua ihan riittävästi.

Lumet kantaa nyt hiihtäjän, mutta kevätauringon voittaessa tonttien on oltava jo tarjolla.

Teknisen osaston tehtävänä on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää kunnan tarjoamien palveluiden puitteita, kuten rakennuksia, katuja, puistoja ja vesihuoltoa sekä huolehtia maankäytön suunnittelusta ja myös uusien asuintonttien myynnistä. Rakennus- ja ympäristövalvonta palvelevat kuntalaisia lupa- ja valvonta-asioissa. Lakeuden jätelautakunnan vastuulla ovat jätehuoltoviranomaisen tehtävät kahdeksan kunnan alueella. Tälle vuodelle uusia asuintontteja on tulossa tarjolle Ahonkylän lisäksi Neiron suuntaan ja myös Napustanmäkeen. Keskustaajamasta löytyy vielä muutamia tontteja, mutta valmistaudumme samalla uuden Saurunmäen asuntoalueen kaavoituksen loppuun saattamiseen. Kesän aikana teemme kaavoituksen edellyttämät selvitykset loppuun ja käsittelemme luonnosvaiheessa saadut palautteet. Kaavoituksen valmistuttua alueen tonttitarjonnan käynnistyminen ajoittunee siten seuraavalle vuodelle.

Korjataan – ja uuttakin on tulossa

Viime vuosina talonrakennusinvestoinnit ovat olleet mittavia, kiitos siitä kuuluu erityisesti asukaslukuaan tasaisesti kasvattavalle kunnalle! Valitettavasti kaikki vanhat rakennuksetkaan eivät ole rakenteidensa puolesta suopuneet yliajalle, vaikka jotkut niistä ovat palvelleetkin ilmajokisia jo tsaarin ajoilta lähtien! Munakan uusi päiväkoti aloittaa toimintansa Munakan koulun vieressä lähiaikoina ja investointiohjelmaan sisältyvät muun muassa Tuomiahon koulun valmistuminen kesällä ja Koskenkorvan uuden kouluhankkeen suunnitteluvaihe. Tuomiahon koulun tulevat oppilaat ovatkin varmasti jo pääosin tiedossa, mutta Koskenkorvan tulevan koulun osalta sijoituspaikan lisäksi haasteena on vielä ainakin se, keitä ovat uuden koulun oppilaat. Toivotan kaikille hankesuunnitteluvaiheeseen osallistuville päättäjille, viranhaltijoille ja lasten vanhemmille hyviä ja rakentavia keskusteluita – siihen työhön kannattaa kaikkien osallistua avoimin mielin. Tekninen toimi tukee hankesuunnittelua kykyjensä ja resurssiensa mukaan.

Siellä Marskin patsaan liepeillä on viime kesänä nuijittu pöytään kaikkia Suomen kuntia koskeva lainsäädäntö, johon nojautuen nyt valittava maakuntavaltuusto ryhtyy hallinnoimaan uutta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät ilmajokisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut. Muutos koskettaa myös viime vuonna remontoitua terveyskeskuksen keittiötä, jossa ruokaa tehdään jatkossa uuden hyvinvointialueen tarpeisiin. Kunnan koulujen tarpeisiin se ei enää uuden lain myötä käy päinsä. Muutoksen myötä Jaakko Ilkan koulun keittiö on siis muutettava siihen kuntoon, että keittiö ja henkilökunta pystyvät vastaamaan kunnan kasvaviin tarpeisiin ja tämänkin hankkeen suunnittelu ja valmistelu on edennyt teknisessä toimistossa yhteistyössä keittiöhenkilöstön kanssa.

Kesän koittaessa peruskorjataan kolme yksityistietä yhteistyössä tiekuntien kanssa. Siitä kiitos aktiivisille yksityistiekunnille. Valtio on näihin hankkeisiin myöntänyt avustuksensa, kuten useille Ilmajoella jo aiempina vuosina toteutuneille korjauskohteille. Tiestön kunto puhututtaa kaikkia tienkäyttäjiä ja ilman muuta ymmärrettävistä syistä – ei upottavassa kuravellissä, saatikka reikäjuustotiellä kukaan halua autojaan tai polkupyöriään hajottaa. Tällekin vuodelle on kunnan talousarviossa määrärahaa tiestön peruskorjauskohteisiin ja myös tievalojen rakentamiseen sekä asfaltointeihin. Maltti on kuitenkin valttia, koska kaikkia ongelmapaikkoja ei vieläkään saada poistettua, mutta tekninen lautakunta ja kunnanhallitus tulevat priorisoimaan korjauskohteet oikeudenmukaiseen tärkeysjärjestykseensä.

Koronakurimuksesta huolimatta on meidän kaikkien vain uskottava, että huominen tulee ja aurinko nousee. Voimia ja jaksamista erityisesti kaikille hoitotyötä tekeville ja niille, joita tämä vitsaus on nyt omakohtaisesti kohdannut.

Ilmajoella 20.1.2021
Paavo Perälä
tekninen johtaja

 

Johtoryhmän kuukausiblogissa Ilmajoen kunnan johtoryhmän jäsenet kirjoittavat vuorollaan vapaamuotoisesti oman osastonsa ajankohtaisista asioista. Kirjoitukset julkaistaan myös Ilmajoki-lehdessä.