EtusivuAjankohtaistaTeknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 21.12.2021.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa os. Ilkantie 17, Ilmajoki,
rakennusvalvontatoimistossa 20.12.2021 – 27.1.2022 välisenä aikana (virka-aikana klo 9.00 – 15.00).

Poikkeaman hakija
As Oy Ilmajoen Sakarintie
Sakarintie 1
60800 Ilmajoki

Rakennuspaikka
Rakennuspaikka on Ilmajoen Herralan kunnanosan asemakaavan korttelissa 6, (rak.paikat 6 ja 7) yksikerroksisten omakotirakennusten korttelialueella (AO I). Rakennuspaikka muodostuu Vahala-nimisestä tilasta RN:o 3:344, Ilmajoen kunnan Röyskölänkylässä. Rakennuspaikan osoite on Sakarintie 1 (paritalot A ja B), 60800 Ilmajoki.

Rakennushanke
Paritalon A asuntoa A1 laajennetaan yläkertaan (kerrosalalisäys 60 k-m²).

 

Ilmajoella 16. joulukuuta 2021

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 17.12.2021, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen

Kuulutukset

Kuulutukset17.1.2022
Vaaleissa päätetään jokaisen arkea koskettavista palveluista. Ennakkoäänestys 12.–18.1, vaalipäivä 23.1.2022.