EtusivuAjankohtaistaTeknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 21.12.2021.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa os. Ilkantie 17, Ilmajoki,
rakennusvalvontatoimistossa 20.12.2021 – 27.1.2022 välisenä aikana (virka-aikana klo 9.00 – 15.00).

Poikkeaman hakija
As Oy Ilmajoen Sakarintie
Sakarintie 1
60800 Ilmajoki

Rakennuspaikka
Rakennuspaikka on Ilmajoen Herralan kunnanosan asemakaavan korttelissa 6, (rak.paikat 6 ja 7) yksikerroksisten omakotirakennusten korttelialueella (AO I). Rakennuspaikka muodostuu Vahala-nimisestä tilasta RN:o 3:344, Ilmajoen kunnan Röyskölänkylässä. Rakennuspaikan osoite on Sakarintie 1 (paritalot A ja B), 60800 Ilmajoki.

Rakennushanke
Paritalon A asuntoa A1 laajennetaan yläkertaan (kerrosalalisäys 60 k-m²).

 

Ilmajoella 16. joulukuuta 2021

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 17.12.2021, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen