Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaTeknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta/alueellinen poikkeaminen

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta/alueellinen poikkeaminen

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 29.12.2020.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa rakennusvalvontatoimistossa, os. Ilkantie 17, Ilmajoki
28.12.2020-28.1.2021 välisenä aikana (virka-aikana klo 9.00 – 15.00).

Rakennuspaikka                                                            Rakennushanke

Kiinteistö 145-421-9-1247                                           Alueellinen poikkeama rakennusalueen
Ilmajoen kunnan Ahonkylän asemakaava-alue,           rajauksen poistamisesta Vihtakallion
korttelin 285 tontit 2-5                                                asemakaavan mukaisilta tonteilta 2-5 korttelissa 285.

Ilmajoella 21. joulukuuta 2020

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 22.12.2020, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen