EtusivuAjankohtaistaTeknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta/alueellinen poikkeaminen

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta/alueellinen poikkeaminen

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 29.12.2020.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa rakennusvalvontatoimistossa, os. Ilkantie 17, Ilmajoki
28.12.2020-28.1.2021 välisenä aikana (virka-aikana klo 9.00 – 15.00).

Rakennuspaikka                                                            Rakennushanke

Kiinteistö 145-421-9-1247                                           Alueellinen poikkeama rakennusalueen
Ilmajoen kunnan Ahonkylän asemakaava-alue,           rajauksen poistamisesta Vihtakallion
korttelin 285 tontit 2-5                                                asemakaavan mukaisilta tonteilta 2-5 korttelissa 285.

Ilmajoella 21. joulukuuta 2020

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 22.12.2020, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen

Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset23.8.2022
Rakennuslupien julkipanot löytyvät Lupapisteeltä.