EtusivuAjankohtaistaTeknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 2.2.2021.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa rakennusvalvontatoimistossa, os. Ilkantie 17, Ilmajoki
1.2.2021-11.3.2021 välisenä aikana (virka-aikana klo 9.00 – 15.00).

Rakennuspaikka                                                    Rakennushanke
Ilmajoen Palon kunnanosan                                  Rivitalo (kerrosala 284 m2),
asemakaavan korttelissa 58                                  paritalo (kerrosala 184 m2) ja auto-/pyöräkatos
(rak.paikka 6) asuin-, liike- ja                                 (pinta-ala 113 m2; ei muodosta kerrosalaa).
toimistorakennusten                                              Rakennukset ovat puurunkoisia, puuverhoiltuja
korttelialueella (AL II). Se                                      ja harjakattoisia. Kaikki rakennukset ovat 1-kerroksisia.
muodostuu Asuntola-nimisestä
tilasta RN:o 1:584, os. Kahmankuja 6.

Ilmajoella 28. tammikuuta 2021

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 29.1.2021, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen