EtusivuAjankohtaistaTeknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 16.2.2021.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa rakennusvalvontatoimistossa, os. Ilkantie 17, Ilmajoki
15.2.2021-26.3.2021 välisenä aikana (virka-aikana klo 9.00 – 15.00).

Rakennuspaikka                                                  Rakennushanke
Ilmajoen Peltoniemen                                        Lääkärihelikopteritukikohtarakennus (kerrosala
kylässä Seinäjoen lento-                                     1050 m2+laajennusmahdollisuus 200 m2).
aseman läheisyydessä.                                        Jäte-/varastorakennus (kerrosala 25 m2), kolme
Rakennuspaikka muodostuu                               maalämpökaivoa, verkkoaita ja masto (korkeus
kiinteistöstä 145-421-9-876.                              n. 15 m).
Kiinteistö sijaitsee                                              Tukikohtarakennus on osittain kaksikerroksinen,
Rengonharjun kunnanosan 8                              betonirunkoinen ja pulpettikattoinen.
asemakaava-alueella (Ilmailutien alue).
Osoite: Lentokentäntie 8, 60760 Pojanluoma.

Ilmajoella 11. helmikuuta 2021

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 12.2.2021, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen