EtusivuAjankohtaistaTeknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta/Ilmajoen Sähkökoje

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta/Ilmajoen Sähkökoje

ILMAJOEN KUNTA
Tekninen lautakunta
Teknisen lautakunnan ilmoitus
poikkeamisen MRL 171 §:n
julkipanosta

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 7.4.2021.

Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa os. Ilkantie 17, Ilmajoki ympäristöinsinöörillä 6.-12.4.2021 ja rakennusvalvontatoimistossa 13.4.-14.5.2021 välisenä aikana (virka-aikana klo 9.00 – 15.00).

 

Rakennuspaikka Rakennushanke  
Ilmajoen Koskenkorvan asemanseudun asemakaavan korttelissa 122 / rak.paikka 1 ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueella (TY II). Rakennuspaikka muodostuu Alhonkangas-nimisestä kiinteistöstä 145-406-6-178, jonka pinta-ala on kiinteistö-rekisterin mukaan 4340 m² ja kiinteistöstä 145-406-6-186 (nyk. 145-406-6-205) erotetusta (lainhuudattamaton)

n. 90 m²:n määräalasta. Osoite: Lasipajantie 8, 61330 Koskenkorva.

 

Teollisuusrakennuksen 2-kerroksinen laajennus  (rakennusoikeudellinen kerrosala 365 m2). 1. kerrokseen sijoittuu tuotantotiloja ja 2. kerrokseen toimisto- ja sosiaalitiloja. Laajennuksen jälkeen rakennuksen rakennusoikeudellinen kerrosala on 1673 m² (vanha 1308 m² + uusi 365 m²). Laajennus tehdään betonielementeillä. Kattomuoto on loiva harjakatto.

 

 

Ilmajoella 1. huhtikuuta 2021

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 1.4.2021, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja                                                Heleena Keihänen

Ajankohtaiset14.5.2021
Kunnallisvaaliehdokkaat ovat saaneet ehdokasnumeronsa !
Ajankohtaiset12.5.2021
Kirjaston poikkeava aukiolo 13.5-16.5
Ajankohtaiset11.5.2021
Kunta, seurakunnat sekä paikalliset yhdistykset ovat koonneet yhteen, mitä ohjattua toimintaa ilmajokisille lapsille j...