EtusivuAjankohtaistaTeknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 31.5.2021.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa os. Ilkantie 17, Ilmajoki, rakennusvalvontatoimistossa 28.5.-7.7.2021 välisenä aikana (virka-aikana klo 9.00 – 15.00).

Rakennuspaikka                                                                   Rakennushanke

Rakennuspaikka on                                                            Omakotitalo (kerrosala 272 m²)
Ilmajoen Palon kunnanosan                                              Pihasauna (kerrosala 21 m²)
asemakaavan korttelissa 246,                                            Talousrakennus (kerrosala 54 m²).
(rak.paikka 2) erillispientalojen                                         Suunniteltu kerrosala on yhteensä 347 m².
korttelialueella (AO I½).                                                     Rakennukset ovat puurunkoisia ja puuverhoiltuja.
Se muodostuu Jokiranta- nimisestä tilasta                        Kattomuotona rakennuksissa on pulpettikatto.
RN:o 1:695, Ilmajoen kunnan Palonkylässä.                      Omakotitalo on 2-kerroksinen,
Rakennuspaikan osoite on Riihitie 2,                                 muut rakennukset ovat 1-kerroksisia.
60800 Ilmajoki.

Ilmajoella 26.toukokuuta 2021

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 27.5.2021, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja                                                Heleena Keihänen