EtusivuAjankohtaistaTeknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 1.11.2021.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa os. Ilkantie 17, Ilmajoki,
rakennusvalvontatoimistossa 29.10.-8.12.2021 välisenä aikana (virka-aikana klo 9.00 – 15.00).

Rakennuspaikka:
Rakennuspaikka sijaitsee kiinteistöstä 145-421-5-236 muodostettavalla määrä-alalla. Rakennuspaikan osoite on Könnintie 209, 60800 Ilmajoki. Könnintiehen rajoittuvan määräalan pinta-ala on n. 2900 m².

Rakennushanke:
Asuinrakennus, 1½-kerroksinen
(kerrosala 185 m²)
Talousrakennus, 1-kerroksinen
(kerrosala 102 k-m²)
Rakennukset ovat puurunkoisia, lautaverhoiltuja ja harjakattoisia.

Ilmajoella 27.lokakuuta 2021

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 28.10.2021, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen