EtusivuAjankohtaistaTeknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta/Ilmajoen kunta

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta/Ilmajoen kunta

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 1.11.2021.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa os. Ilkantie 17, Ilmajoki,
rakennusvalvontatoimistossa 29.10.-8.12.2021 välisenä aikana (virka-aikana klo 9.00 – 15.00).

Poikkeaman hakija:
Ilmajoen kunta
PL 20
60801 Ilmajoki

Rakennuspaikka:
Rakennuspaikka sijaitsee Ilmajoen Rengossa   Neiron koulun välittömässä läheisyydessä.
Rakennuspaikka muodostuu Neiroonlisämaa  -nimisestä kiinteistöstä 145-419-6-226, jonka      pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 1.89 ha. Rakennuspaikan osoite on Saunamäentie  300, 60760 Pojanluoma.

Rakennushanke:
Osayleiskaavan mukaiselle  maatalousalueelle (MT)  rakennettu koulun ulkoliikunta- alue (n. 0.7 ha).

Ilmajoella 27.lokakuuta 2021

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 28.10.2021, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen