EtusivuAjankohtaistaTeknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta/Ilmajoen seurakunta

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta/Ilmajoen seurakunta

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 12.5.2021.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa os. Ilkantie 17, Ilmajoki rakennusvalvontatoimistossa 11.5. – 18.6.2021 välisenä aikana (virka-aikana klo 9.00 – 15.00).

Rakennuspaikka:                                              Rakennushanke:
Rakennuspaikka sijaitsee Ilmajoen                 Hakemuksen mukaan rakennuspaikalle on
Herralan kunnanosan                                      suunniteltu kappeli ja vainajien säilytystilat.
asema-kaavassa hautausmaa-                         Rakennus on kerrosalaltaan 146 m², 1-kerroksinen,
alueella (EH), joka rajoittuu mm.                     puurunkoinen (hirsi-/puuverhous) ja aumakattoinen.
kortteleihin 30 ja 34A                                      Viereinen oja on tarkoitus rakennustyön yhteydessä
(YK, Kirkkojen ja muiden                                 putkittaa uuden rakennuksen ja olemassa olevien
seurakunnallisten rakennusten                       huoltorakennusten kohdalta.
korttelialue). Rakennuspaikka
muodostuu Välipelto-nimisestä
kiinteistöstä 145-410-4-104, jonka
pinta-ala on kiinteistö-rekisterin
mukaan 3825 m². Asemakaavan
(nro 112 / Kv 14.11.2005) pinta-ala
on n. 6202 m². Rakennuspaikan
osoite on Kirkkotie 16, 60800 Ilmajoki.

 

Ilmajoella 7. toukokuuta 2021

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 10.5.2021, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen