EtusivuAjankohtaistaTeknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta/As. Oy Siirtokalliotie

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta/As. Oy Siirtokalliotie

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 29.12.2020.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa rakennusvalvontatoimistossa, os. Ilkantie 17, Ilmajoki
28.12.2020-28.1.2021 välisenä aikana (virka-aikana klo 9.00 – 15.00).

Rakennuspaikka                                                       Rakennushanke

Ilmajoen kunnan Ahonkylän                                  Asunto 1:n autokatoksen muuttaminen
asemakaavan kortteli 283 (rak.paikka 2)              lämpöeristetyksi harrastetilaksi
erillispientalojen korttelialueella                          (kerrosalalisäys 38 k-m2).
(AO II), Siirtokalliontie 4

Ilmajoella 21. joulukuuta 2020

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 22.12.2020, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen

Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset28.9.2022
Kuulutukset ja ilmoitukset26.9.2022