EtusivuAjankohtaistaTeknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta/As. Oy Siirtokalliotie

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 171 §:n julkipanosta/As. Oy Siirtokalliotie

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 29.12.2020.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa rakennusvalvontatoimistossa, os. Ilkantie 17, Ilmajoki
28.12.2020-28.1.2021 välisenä aikana (virka-aikana klo 9.00 – 15.00).

Rakennuspaikka                                                       Rakennushanke

Ilmajoen kunnan Ahonkylän                                  Asunto 1:n autokatoksen muuttaminen
asemakaavan kortteli 283 (rak.paikka 2)              lämpöeristetyksi harrastetilaksi
erillispientalojen korttelialueella                          (kerrosalalisäys 38 k-m2).
(AO II), Siirtokalliontie 4

Ilmajoella 21. joulukuuta 2020

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 22.12.2020, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen

Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset2.2.2023
Rakennuslupien ja poikkeamispäätösten julkipanot löytyvät Lupapisteeltä.