EtusivuAjankohtaistaTeknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 172 §:n julkipanosta

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeamisen MRL 172 §:n julkipanosta

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 8.10.2020.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa teknisen lautakunnan sihteerillä, os. Ilkantie 17, Ilmajoki
7.10.-9.11.2020 välisenä aikana (virka-aikana klo 9.00 – 15.00).

Rakennuspaikka                                Rakennushanke
Kiinteistö 145-421-9-1247               Alueellinen poikkeama s-merkinnän poistamiseksi
Ilmajoen kunnan Ahonkylän          Vihtakallion asemakaavan tonteilta 2-5 korttelissa 285.
asemakaava-alue, korttelin 285
tontit 2-5

Ilmajoella 5. lokakuuta 2020

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 6.10.2020, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen

Kuulutukset

Kuulutukset17.1.2022
Vaaleissa päätetään jokaisen arkea koskettavista palveluista. Ennakkoäänestys 12.–18.1, vaalipäivä 23.1.2022.