EtusivuAjankohtaistaTeknisen lautakunnan ilmoitus suunnittelutarveratkaisun MRL 137 § julkipanosta

Teknisen lautakunnan ilmoitus suunnittelutarveratkaisun MRL 137 § julkipanosta

Alla mainittua suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen antopäivä on 3.11.2020.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa Rakennusvalvontatoimistossa, os. Ilkantie 17
2.11.-10.12.2020 klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Rakennuspaikka                          Rakennuksen käyttötarkoitus
Kiinteistö 145-411-4-132            Omakotitalo (155 m2)
Os. Vaasantie 442                        Autotalli-varastorakennus (100 m2)
61330 Koskenkorva

Ilmajoella 29. lokakuuta 2020

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 30.10.2020, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen

Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset23.8.2022
Rakennuslupien julkipanot löytyvät Lupapisteeltä.