EtusivuAjankohtaistaTeknisen lautakunnan ilmoitus suunnittelutarveratkaisun MRL 137 § julkipanosta

Teknisen lautakunnan ilmoitus suunnittelutarveratkaisun MRL 137 § julkipanosta

Alla mainittua suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen antopäivä on 1.12.2020.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa rakennusvalvontatoimistossa, os. Ilkantie 17
30.11.2020-7.1.2021 klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Rakennuspaikka :                                                                  Rakennuksen käyttötarkoitus :
Kiinteistön 145-426-3-357 palstalla 3                                 Sonnikasvattamo (kylmäpihatto) 1277 m2
(sonni-kasvattamo) ja kiinteistön                                         Katettu kuivalantala 437 m2 (varastointitilavuus 1688 m3).
145-426-4-223 palstalla 2 (katettu kuivalantala).
Os. Nurmiontie 19
60800 Ilmajoki

Ilmajoella 26. marraskuuta 2020

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 27.11.2020, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen