EtusivuAjankohtaistaTeknisen lautakunnan ilmoitus suunnittelutarveratkaisun MRL 137 § julkipanosta

Teknisen lautakunnan ilmoitus suunnittelutarveratkaisun MRL 137 § julkipanosta

Alla mainittua suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen antopäivä on 23.11.2021.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa rakennusvalvontatoimistossa, os. Ilkantie 17
22.11.-30.12.2021 klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Rakennuspaikka
Kiinteistöstä 145-419-7-38 muodostetulla määräalalla
Os. Salmintie 23,
60800 Ilmajoki

Rakennuksen käyttötarkoitus
Omakotitalo, kerrosala 164 k-m2
Autokatos-varastorakennus,
kerrosala n. 60 k-m2

Ilmajoella 19. marraskuuta 2021

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 22.11.2021, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen