EtusivuAjankohtaistaTeknisen lautakunnan ilmoitus suunnittelutarveratkaisun MRL 137 § julkipanosta

Teknisen lautakunnan ilmoitus suunnittelutarveratkaisun MRL 137 § julkipanosta

Alla mainittua suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen antopäivä on 29.4.2020.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilmajoen kunnan rakennusvalvontatoimistossa, os. Ilkantie 17 , Ilmajoki
28.4.-5.6.2020 klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Rakennuspaikka                                   Rakennushankkeen käyttötarkoitus
Määräala tilasta 145-410-51-282      Rakennushanke käsittää koirapuisto-
Os. Vesitornintie                                   ja paikoitusalueen, yhteispinta-alaltaan 6300 m2
60800 Ilmajoki

Ilmajoella 24. huhtikuuta 2020

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 27.4.2020, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen

Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset2.2.2023
Rakennuslupien ja poikkeamispäätösten julkipanot löytyvät Lupapisteeltä.