EtusivuAjankohtaistaTeknisen lautakunnan tiedotus suunnittelutarveratkaisun vireilläolosta

Teknisen lautakunnan tiedotus suunnittelutarveratkaisun vireilläolosta

Yli-Ojanperä Antti ja Niina ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen sonnikasvattamon (kylmäpihatto) ja katetun kuivalantalan rakentamiseksi tiloille 145-426-3-357 (sonnikasvattamo) ja 145-426-4-223 (lantala), os. Nurmiontie 19. Suunnitellun sonnikasvattamon kerrosala on 1277 m2. Kuivalantalan kerrosala on 437 m² ja varastointitilavuus 1688 m3.

Ennen asian ratkaisemista varataan naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Hakemus on nähtävänä kunnan rakennusvalvontatoimistossa, Ilkantie 17 Ilmajoki, 4.-18.11.2020 välisenä aikana (virka-aika 9.00-15.00).

Mahdolliset kirjalliset muistutukset suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta tulee toimittaa Ilmajoen kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteella Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki. Niiden tulee olla saapuneena viimeistään 18.11.2020 klo 15 mennessä.

 

Ilmajoella 4.11.2020

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset23.8.2022
Rakennuslupien julkipanot löytyvät Lupapisteeltä.