EtusivuAjankohtaistaTiedotus ympäristölupaa koskevasta päätöksestä

Tiedotus ympäristölupaa koskevasta päätöksestä

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt päätöksen seuraavasta ympäristölupahakemuksesta:

Ympäristöluvan muutos, Kurikan kaukolämpö Oy
Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Kirkonkylä, kiinteistö Lämpölaitos RN:o 145-410-99-7.
Toiminta: Lämpölaitoksen toiminta / savukaasupesurin asentaminen laitokseen

Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Ilmoitusta koskevan päätöksen anto- ja julkaisupäivä on 9.7.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 16.7.2020.
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 17.8.2020.

Edellä mainittu ilmoituspäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilmajoen kunnan kirjastossa 10.7.2020 – 26.7.2020 ja teknisellä osastolla 27.7.2020 – 17.8.2020, os. Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

Ilmajoella 9.7.2020

Mika Yli-Petäys
ympäristöinsinööri

Kuulutukset

Kuulutukset19.4.2021
Yleisöllä on mahdollisuus antaa ehdotuksia ja huomautuksia JIK -alueen uimarantaluettelosta.
Avoimet työpaikat19.4.2021
Kuulutukset15.4.2021