EtusivuAjankohtaistaTiedote kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

Tiedote kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

Ilmajoen kunnalle tuli tammikuussa 2021 tieto siitä, mitkä kunnat Opetus- ja Kulttuuriministeriö on valinnut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi.
 
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta annetun lain (1046/2020) mukaisesti OKM on päättänyt kokeilutoimipaikat, joissa kokeilukunnan tulee järjestää kaksivuotista esiopetusta syksystä 2021 alkaen. Tieto on saapunut kuntiin 12.4.2021.
 
Kokeilun tavoitteena on luoda yhtenäinen kaksivuotisen esiopetuksen kokonaisuus ja kokeilua saa järjestää vain sellaisessa esiopetuksen toimipaikassa, missä lapsella on mahdollisuus täydentävään varhaiskasvatukseen. Ilmajoella tähän kokeiluun OKM on valinnut otannalla Neiron päiväkodin ja Peuralan esiopetusyksikön.
 
Esiopetuksen kokeiluun osallistuvien lasten huoltajiin ollaan suoraan yhteydessä huhtikuun aikana. Heille annetaan lisätietoa kokeilusta sekä ohjeet toimintaan ilmoittautumiseksi.
Ajankohtaiset4.8.2021
Katkos alkaa 10.8.21 klo 23.00 ja päättyy 11.8. klo 02.00. Huoltotyö vaikuttaa myös Munakan alueen vedenpaineeseen.
Ajankohtaiset3.8.2021
Tutustu nettisivuilla tarjontaan. Opas jaetaan myös koteihin viikolla 32.
Ajankohtaiset3.8.2021
Virkistysuimalan Poreen sulku jatkuu yllättävien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi ainakin 15.8.2021 saakka.
Ilmajoki-opisto2.8.2021
Syyslukukausi 2021 alkaa tuntiensopimisella to 12.8. musiikkiopistolla.