EtusivuAjankohtaistaTiedotus ilmoitusta koskevasta päätöksestä

Tiedotus ilmoitusta koskevasta päätöksestä

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen seuraavasta ilmoituksesta:

Lypsykarjatilan toiminta, Pasi Rauhala
Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Kokkolan kylä, kiinteistöt RNo:t 145-411-12-5 ja 145-411-12-39.
Toiminta: Maidontuotannon laajentaminen

Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Ilmoitusta koskevan päätöksen anto- ja julkaisupäivä on 3.4.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 10.4.2020.
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 11.5.2020.

Edellä mainittu ilmoituspäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 3.4.2020 – 11.5.2020, os. Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

Ilmajoella 3.4.2020

Mika Yli-Petäys
ympäristöinsinööri

Kuulutukset

Kuulutukset4.8.2020
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa malminetsintälupahekemuksesta
Avoimet työpaikat13.7.2020
Tehtävänä on alle 16 v. vammaispalvelun asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, asiakas-ja palvelusuunnitelmien sekä p...
Kuulutukset10.7.2020
Ympäristöluvan muutos, Kurikan kaukolämpö Oy
Avoimet työpaikat8.7.2020
Tule töihin muuttovoittokuntaan ! Toimit kaavoitus- ja mittaustulosalueen johtajana ja keskeistä on maanhankinnan...