EtusivuAjankohtaistaTiedotus ilmoitusta koskevasta päätöksestä

Tiedotus ilmoitusta koskevasta päätöksestä

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt päätöksen seuraavasta ilmoituksesta:

Lypsykarjatilan toiminta, Janne ja Marianna Keränen
Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Lahden kylä, kiinteistöt RNo:t 145-414-15-1 ja 145-414-5-157.
Toiminta: Maidontuotannon aloittaminen

Kyseessä on  uusi toiminta.

Ilmoitusta koskevan päätöksen anto- ja julkaisupäivä on 30.4.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 6.5.2020.
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 5.6.2020.

Edellä mainittu ilmoituspäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 30.4.2020 – 5.6.2020, os. Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

Ilmajoella 30.4.2020

Mika Yli-Petäys
ympäristöinsinööri

Kuulutukset

Kuulutukset4.8.2020
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa malminetsintälupahekemuksesta
Avoimet työpaikat13.7.2020
Tehtävänä on alle 16 v. vammaispalvelun asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, asiakas-ja palvelusuunnitelmien sekä p...
Kuulutukset10.7.2020
Ympäristöluvan muutos, Kurikan kaukolämpö Oy
Avoimet työpaikat8.7.2020
Tule töihin muuttovoittokuntaan ! Toimit kaavoitus- ja mittaustulosalueen johtajana ja keskeistä on maanhankinnan...