EtusivuAjankohtaistaTiedotus ilmoitusta koskevasta päätöksestä

Tiedotus ilmoitusta koskevasta päätöksestä

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt päätöksen seuraavasta ilmoituksesta:

Lypsykarjatilan ja sonnikasvattamon toiminta, MTY Sihto Olli ja Jarkko
Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Lahden kylä, kiinteistöt RNo:t 145-414-3-72 ja 145-414-3-173.
Toiminta: Maidon ja lihantuotannon laajentaminen

Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Ilmoitusta koskevan päätöksen anto- ja julkaisupäivä on 9.10.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 16.10.2020.
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 16.11.2020.

Edellä mainittu ilmoituspäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 9.10.2020 – 16.11.2020, os. Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

Ilmajoella 9.10.2020

Mika Yli-Petäys
ympäristöinsinööri

Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset23.8.2022
Rakennuslupien julkipanot löytyvät Lupapisteeltä.