Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaTiedotus ilmoitusta koskevasta päätöksestä

Tiedotus ilmoitusta koskevasta päätöksestä

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen seuraavasta ilmoituksesta:

Lihasikalan toiminta, Santeri Mäkinen
Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Lahden kylä, kiinteistöt 145-414-1-343, 145-414-1-344 ja 145-414-1-250
Toiminta: Sianlihantuotannon laajentaminen

Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Ilmoitusta koskevan päätöksen julkipano- ja antopäivä on 13.3.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 20.3.2020.
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 20.4.2020.

Edellä mainittu ilmoituspäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 13.3.2020 – 20.4.2020, os. Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

Ilmajoella 13.3.2020

Mika Yli-Petäys
ympäristöinsinööri