EtusivuAjankohtaistaTiedotus maa-aineslupaa koskevasta päätöksestä

Tiedotus maa-aineslupaa koskevasta päätöksestä

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt päätöksen seuraavasta alla mainitusta maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta:

Maa-ainesten otto, Pekka Lampinen
Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Kirkonkylä (Huissi), kiinteistöt Majakangas, 145-410-8-52 ja Arvola 145-410-8-42.
Toiminta: Maa-ainesten otto (sora ja hiekka sekä multa/pintaturve)

Kyseessä on maa-ainesluvan muutoshakemus. Olemassa olevaan ottoalueeseen liitetään siihen rajautuva lisäalue.

Ilmoitusta koskevan päätöksen antopäivä on 7.1.2021. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 14.1.2021.
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 15.2.2021.

Edellä mainittu päätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 7.1.2021 – 15.2.2021, os. Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

Ilmajoella 7.1.2021

Mika Yli-Petäys
ympäristöinsinööri